Portfolio > Tattoos

tattoo, black and grey tattoo
Hello Gorgeous

Barbara Streisand eyes. Fun walk-in. Thanks for looking.